Ürünler
Radyasnonun Etkileri
Doğaya,Canlılara ve İnsan Vücuduna Zarar Verebilecek 4.Çevre Kirliliği ELEKTROMANYETİK DALGALAR;

4.çevre kirliliği: "Elektromanyetik dalgalar nedir?"
Elektromanyetik dalgaların ölçüm hızı bir saniyede bir tam tur dönmesi ile hesaplanır ve bu değer,300.000 km RAY'dir.
Bu elektromanyetik dalgaların dalga boyu son derece düşük frekanslı gelip (ELF :0-1 KHz) ultra düşük frekans(VHF :1-500kHz),radyo frekansı(RF: 500kHz-300MHz) ve mikro frekans(300MHz-1GHz) olarak değişime uğrar.
Bu mikro frekanslar Na, K,Ca ve Cl elementlerini manyetik alan içinde hücre
duvarlarına taşır ve burada tutar.Elektrik alana maruz kalır ve hormon salgılanmasından etkilenmesi sonucu mikro frekans,1.2 ile 1 derece arasında vücut sıcaklığının değişmesine neden olur.Vücut dokusu sıcaklığını yükseltir.
Araştırmalarda uzun bir süre boyunca bu değişikliliğin sürmesinin canlıların sağlığı için ciddi sonuçları olabileceğini kanıtlamıştır.

Anti Radyasyon ürününün hammadde yapısı: EMI MESH

MESH patentli olan ÖKO Sticker Ultra 'ın ortasında ince (NANO) Örümcek ağı şeklinde (tel benzeri sistem ) oluşturur.
Sticker in zemin malzemesi ployester-acrylic ceramic karışımıdır.Çekirdek ise NANO  kaplamalı bakır,nikel ve karbon elementlerinin kullanıldığı bir elektrolitik kaplama işlemi kullanılmıştır.Malzemelerin karışımı NANO teknoloji ile üretildiğinden parçacık Atomun

MESH TEKNOLOJİ'NİN YAPISI(Kesit Görünümü)

Teknik özellikler
-Yüksek Koruyucu Etkisi (40-60 dB, 99 -%99.5)
-Ray Geçirgenliği (% 38-60)
-Kitle ağırlığı-Kütle(31g/m2)
-Düşük Tutuşma

                  
Öko Sticker Prototyp                 Öko Sticker Ultra

Öko Sticker üretiminde kullanılan Mesh Teknolojisinin radyasyonu absorbe etmesi:

Sticker yapısı sayesinde radyasyonun kutuplaşmasını algılayarak polarizasyon ile radyasyonun Kozmik Elektromanyetik Arka Planını yok eder. İçeriğinde bulunan sıvı ilk halli hammaddeler, radyasyon bulunan ortamda katı hale geçer.Elektromanyetik dalgaları algıladığı takdirde havada küçük parçacıklar halinde dağılarak radyasyonun etkisi ile ortama yayılan elektromanyetik dalgaları absorbe eder.Bu işlemi yaparken akıllı NANO parçacıklar havada dağılır, tehdit olarak algılanan atomun çekirdeğini işgal ederek, yapısını bozar.Yapısı bozulan çekirdek, atomun beyni görevinde olduğundan iflas eder.Tıpkı beyin ölümü gerçekleşen canlı bir organizma gibi hayatsal fonksiyonlarını kaybeder ve etkisiz hale gelir.Bağ oluşumunda kristal safir ve kristal kuvars kullanılır.Mesh tipi metal örgü bileşenlerinde kristal teknolojisinin yeri önemlidir.

1. Başlangıç

Yarım Dalga Plakalar, dolaşım sırasında polarizasyona maruz kaldığı takdirde dikey olarak kutuplaşarak,ayrı ayrı iki adet tek renkli elektromanyetik dalga oluşumuna ve bu elektromanyetik dalgaların arasında 180 derecelik bir faz farkı ortaya çıkmasına neden olur. Bir akromatik Öko Sticker, bu faz kayması daha geniş olan bir elektromanyetik frekans bandı üzerinden sağlanmaktadır.HWP plağın iki açısal hızda herhangi bir polarizeye maruz kalmasıyla vektör(taşıyıcı)plak döner. Böylece herhangi bir doğrusal polarize olay radyasyonu modüle edilebilir ve Sticker'in dedektörler(analizörler, OMTler, vb)kullanılarak polarizasyona karşı duyarlılığı tespit edilir. Dik eksen arasındaki faz kayması, sıradan kırılma endeksleri ve bir Öko Sticker'in malzemesinin olağanüstü eksenleri arasındaki fark kullanarak elde edilir. Dolayısıyla frekansı ve katlarını plaka kalınlığı belirler.Kristal plaka ortamda sadece dar bir frekans bandı üzerinden etkilidir.Tek başına kristal tabaka yeterli verimi elde edemez.Bu nedenle en iyi duyarlılığı tespit edebilmek için bolometric sistemlerde geniş fotometrik bantlara ihtiyaç duyulur. Kendi optik eksenleri arasında uygun rotasyonda olan üç veya beş tabakanın istiflenmesi ile birlikte oluşturulan daha geniş bir çalışma grubunun bu duruma çözüm olabilir.Burada alternatif çözüm olarak Metal MESH Teknolojinin tasarımı ve oluşumunu iyi bilmek gerekir.Metal Mesh bağları,alt dalga boyu ve geometrik FIR bölge filtrelerinin submilimetresi hesaplanarak elde edilir.Mesh bağlarını uzatmak için hangi dikey polarize girişi için farklı davrandığını ve Öko Sticker malzemesinin yapay çoğalma sırasındaki davranışını bilmek gerekir.Akromatik Mesh eşdeğer olarak dikey polarize vektörlerinin bandlar üzerindeki iletimini en iyi seviyeye getirmesi için fotometrik bantlar üzerinde nispeten 180 derecelik düz bir faz oluşması gerekir.Metal Mesh Teknolojisi kullanılarak hazırlanmış prototip akromatik Sticker tasarımını ve cihazın üretimi tanımlamak için, 150 GHz hıza yakın frekanslarda kullanım sonucunda cihazın, etkinliği üzerine ölçümler ve performans değerleri karşılaştırılmıştır.

2. 150 GHz Prototip

Mesh hammaddeye sahip olan prototip Öko Sticker'in geometrik modellemesini on iki adet kafes ve bu kafesleri tutan bağlar oluşturur. Bu kafesler biri kapasitif ve diğeri endüktif olmak üzere iki bağ yığınından oluşur.Bu yığınlar ayrı ayrı yapılarda ve bir yığın ekseni diğer yığın eksenine dik olarak monte edilmiştir.Bu durum bir el örgüsü görünümüne benzetilebilir.Her bir yığın diğer yığını iletim sırasında, iki kutuplaşma noktası yönünde yakalar.Kapasitif yığın faz etkisinin yanı sıra düşük geçirgenli bir filtre gibi davranırken, endüktif bağ yığını yüksek geçirgenli bir filtre gibi davranır. Her iki filtre yüksek iletim ve bireysel faz kaymaları karşısında spektral işaretlerde bulunmaktadır. Faz kaymaları arasında gereken kombine fark 180 derecelik bir gecikme verir. Kapasitif ve Endüktif yığınlar Şekil 1'de gösterilmiştir.

150 GHz Mesh-Öko Sticker ve endüktif ve kapasitif bağ yığınlarının resimleri.
(Prototip ~ 35mm bir iç çaplı)

Kutuplaşmanın tespiti için kullanılan en önemli ihtiyaçlardan biri diğer cihazlar için olduğu gibi çok düşük bir çapraz polarizasyonu oluşturmaktır. Geçerli aygıt için beklenen çapraz polarizasyon seviyesi olarak modellemesi tahmini 35dB olmalıdır. İlk prototip ölçümlerinin çapraz polarizasyonda 25dB olduğu görülmektedir(Şekil 2'de gösterilmiştir). Ölçümler aynı deney düzeneği kullanılarak yapılmıştır. Mesh Öko Sticker'in ölçümünde, hizalanmış iki polarizasyon cihazından oluşan eksen çevresinde dönen bir devir düzenek kullanılır. Başlangıçta Sticker, lazer kullanılarak oluşturulan polarizasyon ekseninde serbest bırakılır.Sonra bir minimum çapraz polarizasyon sinyali ile 45 derece döndürülür.Deney sonrasında ölçülen elektromanyetik dalgaların değeri, diğer kristal yapılı cihazlar için ölçülen değerlere göre minimum seviyededir.Bu prototip modülasyonun verimliliği elektromanyetik dalgaları emme değeri ise maksimum seviyede ve %99'dur.

ŞEKİL 2
150 GHz Mesh-Öko Sticker prototip çapraz polarizasyona maruz kaldığında performans ölçümü

3. Karşılaştırma

Gözenekli filtre modelleme ve üretim teknolojisinin iyi anlaşılması ve bu şekilde yapılan filtre bileşenleri dizininin kavranması gerekir. Bir Öko Sticker üretiminde anizotropik bağları uzatmanın cihazın daha iyi çalışmasını sağladığı kanıtlanmıştır. Tasarımlar FIR bölgesi için herhangi bir frekansta ölçeklenebilir. Mesh kullanılmayan malzemelerin ise tersine geniş bir yelpazesi yoktur. Ayrıca kristallerinin boyutları üç veya beş bağlı plakalardan oluşur,karmaşık bir üretim ve yansıma önleyici kaplama kullanılmıştır.Geniş bir banttan oluşur.Bu nedenle performansı sınırlıdır.Mesh Öko ise, bir hava boşluğu tipi filtre cihazıdır. Zemin malzemesi;polyester,acrylic ve ceramic, çekirdek yapısı; bakır,nikel ve karbon elementlerinden oluşur(metal örgü geometrileri fotolitografik ortamda izlenmiştir).Kafesleri oluşturan bağlar,hava boşluğu filtrelerde kullanılan halka metalik pullar vasıtasıyla belirli mesafelerde tutulmaktadır.Bu cihazların sıcak preslenmiş filtreleri çok sağlam ve hava boşluğunda soğutmalıdır.Mesh ve diğer teknolojiler arasındaki bir diğer önemli fark, soğutmadır.Soğutma kristal cihazlar için, absorbe sırasında, cihazın malzemesi içindeki dedektörleri tarafından algılanan tehlikeli elektromanyetik fotonlar açısından ciddi bir duyarlılık sınırlaması olabilecek emisyonu ortadan kaldırmak açısından önemlidir. Metal Mesh, filtre teknolojisi gibi çalışır.Cihazların rotasyon mekanizması,sıcak ortamda da kullanma imkanı sunarak emilimi maksimum düzeye çıkarırken, radyasyonun zararlı etkisini minimum seviyeye indirger.Yapısı Mesh olmayan diğer ürünler ise sıcak ve soğuk ortamlarda etkinliklerini kaybederler.Mesh etkisi örgü filtreleri sayesinde optik ışın üzerinde de oldukça yüksektir.

4. TRL Analizi

Cihaz hava boşluğu mesh filtre teknolojisi kullanılarak üretilmiştir.Bu test sonucunda cihaz 9 puan olarak derecelendirilmiştir.Cihazlar bu nedenle Mesh geometrileri sayesinde bir uzay nitelikli teknoloji olarak kabul edilmelidir.

Termal görünteleme tekniği ile ,kızılötesiışık vasıtasıyla görünmez termal radyasyon gözle görünür hale getirilir.

Yukardaki görsellerde;

Testler korunmadan cep telefonu kullanırken baş kısmının kuvvetli şekilde ısındığını göstermiştir. Cep telefonu veya Dect Telefon ile görüşme yaparken ÖKO STİCKER kullanıldığında bu ısınmanın oluşmadığı tespit edilmiştir.

Sipariş
Hattı
0 216 -642 23 29
Copyright © 2011 Karl Mayer İth.İhr Pazarlama

ANASAYFA       |     ÜRÜNLER       |     KULLANILDIĞI YERLER      |      SERTİFİKALAR      |      İLETİŞİM   |       S.S.S

kamagra 100mg kamagra bestellen cialis bestellen priligy dapoxetine cialis generika tadalafil 20mg levitra rezeptfrei levitra generika cialis preis kamagra apotheke cialis kaufen kamagra tabletten viagra generika online kamagra kaufen cialis ohne rezept lovegra kaufen kamagra online cialis ohne rezept viagra generika cialis generika viagra online kaufen kamagra shop levitra generika levitra 20mg viagra kaufen levitra preis kamagra gel kamagra bestellen viagra bestellen levitra generika viagra generika cialis generika kamagra kaufen viagra bestellen levitra ohne rezept levitra 20 mg lovegra kaufen viagra kaufen kamagra tabletten viagra generika kamagra oral jelly levitra generika levitra bestellen kamagra 100 kamagra oral jelly viagra bestellen

cialis online viagra bestellen kamagra jelly kamagra oral jelly kamagra australia cialis australia levitra australia cialis 20 mg cialis prijs cialis kopen viagra voor vrouwen kamagra kopen viagra prijs

cialis online viagra bestellen kamagra jelly kamagra oral jelly kamagra australia cialis australia levitra australia cialis 20 mg cialis prijs cialis kopen viagra voor vrouwen kamagra kopen viagra prijs

nike free run 2 hollister berlin canada goose schweiz air max 2016 nike cortez nike air max pandora schweiz nike sb stefan janoski max nike stefan janoski nike air max 2016 nike air force oakley schweiz nike roshe nike schuhe pandora schmuck nike air max thea

nike air max dame christian louboutin sko ray ban solbriller woolrich jakke louboutin sko canada goose tilbud louis vuitton taske parajumpers jakke louis vuitton pung barbour jakke ugg st?vler moncler jakke ray ban briller canada goose jakke air max dame

nike air max dame christian louboutin sko ray ban solbriller woolrich jakke louboutin sko canada goose tilbud louis vuitton taske parajumpers jakke louis vuitton pung barbour jakke ugg st?vler moncler jakke ray ban briller canada goose jakke air max dame

canada goose italia air jordan italia scarpe air jordan borse michael kors air max bianche outlet woolrich christian louboutin outlet woolrich italia ugg outlet louis vuitton occhiali canada goose outlet occhiali louis vuitton woolrich outlet scarpe louis vuitton michael kors borse

canada goose italia air jordan italia scarpe air jordan borse michael kors air max bianche outlet woolrich christian louboutin outlet woolrich italia ugg outlet louis vuitton occhiali canada goose outlet occhiali louis vuitton woolrich outlet scarpe louis vuitton michael kors borse

timberland boots parajumpers long bear canada goose trillium parka canada goose jakke parajumpers udsalg parajumpers jakke udsalg ugg hjemmesko timberland sko canada goose jacket parajumpers long bear udsalg

timberland boots parajumpers long bear canada goose trillium parka canada goose jakke parajumpers udsalg parajumpers jakke udsalg ugg hjemmesko timberland sko canada goose jacket parajumpers long bear udsalg